Bestuur

 Vlnr:

Monique Bergsma-Klaassens (secretaris)

Marlies Niesen-Purmer (bestuurslid / verkeersouder)

Co Kamst (bestuurslid)

Jan Wouts (voorzitter)

Ep de Vries (bestuurslid)

 

  

 

 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die deel willen uitmaken van ons bestuur.
Lijkt het u leuk om samen met ons te werken aan de verkeersveiligheid binnen onze gemeente, of wilt u nadere informatie over een bestuursfunctie, neem dan contact op met onze secretaris via het contactformulier.
 
Het bestuur van de afdeling Wieringerland bestaat volledig uit vrijwilligers.
Taken van het afdelingsbestuur:
Het afdelingsbestuur is belast met het besturen van de afdeling. Hiertoe heeft het onder andere tot taak:
a. het organiseren van verkeersveiligheidsactiviteiten binnen zijn werkgebied;
b. het onderhouden van contacten met de contactpersonen, adviseurs, gemeentelijke overheid, de plaatselijke scholen, de plaatselijke politie en andere plaatselijke organisaties;
c. het werven van leden, informeren van leden en betrekken van leden bij de uitvoering van verkeersveiligheidsactiviteiten;
d. het samenwerken met contactpersonen, adviseurs en belendende afdelingen, al dan niet in regionaal samenwerkingsverband;
e. het afstemmen van belangrijke, dan wel werkgebied overstijgende zaken met het districtsbestuur en/of met collega-afdelingen.